Viimeksi julkaistu 9.12.2022 16.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 137/2022 vp Täysistunto Perjantai 9.12.2022 klo 13.00—13.15

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 32/2022 vp
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Keskustelu asiasta päättyi 8.12.2022 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Terhi Koulumies Timo Heinosen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 102/2022 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.  

Mietintö ”jaa”, Terhi Koulumiehen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 72; poissa 28
 

Asian käsittely päättyi.