Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 138/2016 vp Täysistunto Tiistai 20.12.2016 klo 10.06—22.18

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 238/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 21/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 238/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.