Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 138/2016 vp Täysistunto Tiistai 20.12.2016 klo 10.06—22.18

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 121/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 30/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 121/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.