Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.16

Pöytäkirjan asiakohta PTK 138/2016 vp Täysistunto Tiistai 20.12.2016 klo 10.06

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perustulokokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n ja ennakkoperintälain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 215/2016 vp
LakialoiteLA 103/2016 vp
ToimenpidealoiteTPA 56/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 42/2016 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 16.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Sari Tanus Antero Laukkasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 

Sari Tanus on Antero Laukkasen kannattamana tehnyt valtiovarainvaliokunnan lausunnon eriävän mielipiteen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Ensin päätetään lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 168, ei 5; poissa 26
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 215/2016 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 103/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö "jaa", Sari Tanuksen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 170, ei 5; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.