Viimeksi julkaistu 5.6.2021 9.37

Pöytäkirjan asiakohta PTK 138/2017 vp Täysistunto Torstai 14.12.2017 klo 10.00—17.04

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 100/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 3/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 14.12.2017 pidettävään täysistuntoon.