Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 138/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 9.1.2019 klo 14.06

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, verotusmenettelystä  annetun  lain 89 §:n 3—5 momentin  kumoamisesta  ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 308/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.