Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 138/2020 vp Täysistunto Tiistai 3.11.2020 klo 14.00

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 118/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 24/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 118/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.