Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 138/2020 vp Täysistunto Tiistai 3.11.2020 klo 14.00

19. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 104/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 25/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 104/2020 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.