Viimeksi julkaistu 11.5.2022 16.12

Pöytäkirjan asiakohta PTK 138/2020 vp Täysistunto Tiistai 3.11.2020 klo 14.00

20. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 134/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 26/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 134/2020 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.