Viimeksi julkaistu 4.3.2022 11.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 138/2021 vp Täysistunto Tiistai 23.11.2021 klo 14.02—20.17

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sallan kansallispuistosta

Hallituksen esitysHE 104/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 9/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 21. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Keskustelu, edustaja Talvitie. 

Keskustelu
19.59 
Mari-Leena Talvitie kok :

Arvoisa puhemies! Kyse on tosiaan Sallan kansallispuiston perustamisesta, jota olemme ympäristövaliokunnassa käsitelleet. Se jatkaa sitä samaa viime kauden hyvää valmistelutyötä, kun päätimme perustaa Suomi 100 ‑kansallispuiston Hossaan meidän alueelle Kainuuseen. 

Kansallispuistoilla ja niiden verkostolla on iso vaikutus tietenkin ihan jo luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, mutta myöskin sitten matkailun näkökulmasta sekä kotimaisten että kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemisessa alueille. 

Tässä Sallan kansallispuistossa on nyt sitten kyse Suomen 41. kansallispuistosta. Tämä on siinäkin mielessä tärkeää, että yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on ollut varsin hyvää. Aloitteen pohjalla on Sallan kunnan aloite perustaa tämä puisto Sallaan. On tärkeää myöskin samalla, kun perustamme kansallispuistoja, että näihin perustamiskustannuksiin varaudutaan, ja Sallan osalta hallituksen neljännessä lisätalousarviossa tälle vuodelle tuli tämä kertaluontoinen 4,5 miljoonan euron investointikustannus, joka on sitten tarkoitus kattaa Metsähallituksen rahoituksella ja osaksi talousarviomomenttien välisillä siirroilla. 

Yleisesti ottaen ympäristövaliokunta on kuitenkin huolissaan tämän ylläpitorahoituksen riittävyydestä, sillä investointirahoituksella uudistettujen ja laajennettujen palvelurakenteiden kunnossapito edellyttää jatkuvasti lisärahoitusta. Jotta voimme olla tulevaisuudessakin ylpeitä meidän kansallispuistoverkostosta ja jotta pitkospuut, tulentekopaikat, wc:t, hygieniapaikat ja muut ovat kunnossa, on tärkeätä, että pystytään sitten tulevaisuudessakin kansallispuistoille rahoja osoittamaan. 

Varsin kannatettava ja hyvä esitys. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 104/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.