Viimeksi julkaistu 4.3.2022 11.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 138/2021 vp Täysistunto Tiistai 23.11.2021 klo 14.02—20.17

7. Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 219/2021 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

Lähetekeskustelua varten varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Avaan keskustelun. Edustaja Eestilä, olkaa hyvä. 

Keskustelu
17.34 
Markku Eestilä kok :

Arvoisa puhemies! Tämä Tenon tilanne on monella tavalla hankala. Siellä on monenlaista erilaista näkemystä siitä, kuka saa kalastaa ja mitenkä. Niihin en kyllä nyt puutu, mutta toive on, että jotenkin selvitettäisiin eduskunnassa rauhassa nämäkin kysymykset, ja perustuslakivaliokunnassakin on tällä hetkellä hallituksen esitys. Kyllä ne pitäisi ratkaista valtiosääntöoikeudellisesti niin, että eri osapuolet ovat tyytyväisiä.  

Koska tämä nyt koskee hieman eri asiaa kuitenkin, Tenoa ja kalastusta, niin minun mielestäni on oikein, että tätä kalastussääntöä nytten noottienvaihdolla jatketaan toukokuuhun 2024 saakka. Kun se näin pitkälle menee, niin nyt ei tässä talossa pitäisi käsitellä kalastusta ja kalastusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä hätäisesti, ja erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota tähän: Sen ymmärrän, että paikalliset siellä saavat kalastaa, mutta se minun on hieman vaikea ymmärtää, että asumisperusteisesti kiinteistöjen oikeudet käsitellään eri tavalla. Se on minulle vähän vaikea Suomen lainsäädännön ja valtiosäännön kautta ymmärtää, miksi näin pitäisi olla. 

Mutta, arvoisa puhemies, haluan sen verran ottaa kantaa tulevaisuuteen, että jostakin syystä ministeriön virkamiehet suhtautuvat erittäin kielteisesti kiintiöiden asettamiseen Tenojoen kalastukseen. Muualla maailmassa, Tornionjoella, joka paikassa, on kiintiöt silloin, kun lohia on vähän. Minun mielestäni pitäisi nyt toimia niin, että asetetaan tiukat kiintiöt, vaikka yksi kala per lupa, kalastetaan vaikka kolmena päivänä viikossa mutta ei anneta sen kokonaiskiellon jatkua, koska siellä on veneitä, siellä on monenlaista infraa ja tämä pitäisi pitää aktiivisena, että ihmiset tulevat sinne ja tukevat matkailua, matkailuyrittäjät saavat sitä jatkuvuutta, mutta niin, että koko ajan katsotaan, paljonko luonnonlohta nousee ja kalastetaan vain sen verran kuin kestävä kalastus antaa myöten.  

Tämä kokonaiskieltojen jatkaminen on monen ihmisryhmän kannalta erittäin haitallinen ratkaisu, ja minä toivon, että nyt siellä ministeriön virkamiesten parissa otettaisiin tosissaan tämä ehdotus, että mennään niihin kiintiöihin — totta kai ne jonkun mielestä ovat aina ikäviä — mennään kiintiöihin, rajoitetaan kalastuspäiviä eli kalastusta niin paljon kuin kalariittävyys ja lohien nousu vaativat. Minä toivoisin, että näillä asioilla Norjan kanssa pystytään sitten menemään eteenpäin, mutta tämä ratkaisu, että se siirrettiin vuoteen 2024, antaa meille aikaa. Minä toivon, että sitten oikeasti juridisesti ja valtiosääntöoppeja noudattaen päästään hyvään lopputulokseen kaikkien ihmisryhmien kannalta. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.