Viimeksi julkaistu 23.11.2021 18.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 138/2021 vp Täysistunto Tiistai 23.11.2021 klo 14.02

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain kumoamisesta ja poliisin hallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 217/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.