Viimeksi julkaistu 4.3.2022 11.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 138/2021 vp Täysistunto Tiistai 23.11.2021 klo 14.02—20.17

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 221/2021 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 

Lähetekeskustelua varten varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Edustaja Mäkynen, Matias, olkaa hyvä. 

Keskustelu
17.38 
Matias Mäkynen sd :

Arvoisa puhemies! Tällä hallituksen esityksellä muutetaan kirjanpitolakia, ja sen muutoksen tarkoituksena on, että Suomen vero- ja tulliviranomaisilla olisi tulevaisuudessa oikeus saada käyttöönsä ulkomaisen yrityksen kirjanpitoaineistoa. 

Tämän uudistuksen avulla torjutaan harmaata taloutta ja tehdään niin, että sellaiset yritykset, joilla tosiasiallisesti on kiinteä toimipaikka Suomessa, olisivat viranomaisten tiedonsaantioikeuden piirissä. Tämän myötä pystymme tilkitsemään verovälttelyä ja myöskin vahvistamaan julkista taloutta omalta pieneltä osaltaan. 

Harmaan talouden torjunta on erittäin merkittävä asia ja myös tärkeä hallitusohjelmankin strateginen painopiste, ja näillä yksittäisillä pienillä lakiuudistuksilla edistetään tätä asiaa, jotta yhä vaikeampi olisi kikkailla veroja pois siitä maasta, jossa tulos tosiasiallisesti on tehty. Ja tämä on yksi konkreettinen askel sillä tiellä. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.