Pöytäkirjan asiakohta
PTK
139
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 21.12.2016 klo 9.59—16.33
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 29 §:n,  lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun  lain 28 ja 35 a §:n,  oppilas- ja  opiskelijahuoltolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 20.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Merja Mäkisalo-Ropponen Ville Skinnarin kannattamana ehdottanut, että mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hylätään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 206/2016 vp sisältyvät 1.—5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 56; poissa 37
 
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 19.2.2018 13.03