Pöytäkirjan asiakohta
PTK
139
2017 vp
Täysistunto
Torstai 14.12.2017 klo 17.45—20.39
2
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
Hallituksen esitys  eduskunnalle  vuoden  2018  talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp. Asian käsittely keskeytettiin tänään aiemmin pidetyssä täysistunnossa. 
Asian käsittely keskeytettiin. 
Viimeksi julkaistu 24.4.2019 11:18