Viimeksi julkaistu 24.11.2021 17.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 139/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 24.11.2021 klo 13.59

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 23.11.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

2. lakiehdotus 

92 § 

Sari Essayah kd 

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että pykälä saa sen muodon kuin vastalauseessa numero 3. 

Sari Tanus kd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Essayahin esitystä. 

Sari Essayah ehdotti Sari Tanuksen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Sari Essayahin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 34, tyhjiä 2; poissa 45
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

95 § 

Sari Essayah kd 

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että pykälä saa sen muodon kuin vastalauseessa numero 3, ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden puolittaminen. 

Sari Tanus kd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Essayahin esitystä. 

Sari Essayah ehdotti Sari Tanuksen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Sari Essayahin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 38, tyhjiä 2; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

101 § 

Ville Vähämäki ps 

Puhemies! Teen ehdotuksen vastalauseen 1 mukaisesti 101 §:ään. 

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Ville Vähämäki ehdotti Sami Savion kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 95, ei 66; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

125 § 

Ville Vähämäki ps 

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen pykälämuutosesityksen, mikä kohentaa kansalaisten ostovoimaa 150 miljoonalla. 

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan tätäkin edustaja Vähämäen erinomaista ehdotusta. 

Ville Vähämäki ehdotti Sami Savion kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 95, ei 66; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 142/2021 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 34/2019 vp, 50, 60, 62, 72/2020 vp, 32/2021 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.