Viimeksi julkaistu 16.12.2022 16.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 139/2022 vp Täysistunto Tiistai 13.12.2022 klo 11.59—17.32

6. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Hallituksen esitysHE 277/2022 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-472/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 37/2022 vp
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 14.12.2022 pidettävään täysistuntoon. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan puhemiesneuvoston 30.11.2022 ehdottamaa menettelytapaa. 

Menettelytapa hyväksyttiin. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 14.12.2022 pidettävään täysistuntoon.