Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 14/2017 vp Täysistunto Tiistai 28.2.2017 klo 14.02—15.45

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi ja eräiksi  siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 172/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 2/2017 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 2/2017 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
15.17 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Tämän valiokunnan yksimielisesti hyväksymän lakiesityksen myötä säteilyyn liittyvästä terveystarkkailusta vastaavien lääkäreiden rekisteröinti on siirtymässä Säteilyturvakeskuksen vastuulta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tarkastettavaksi. Se tietenkin tarkoittaa tältä osin myös sitä, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston työmäärä lisääntyy näiden oikeuksien, hakemusten käsittelyn myötä. 

On tärkeää, että säteilylle altistuvien terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuudesta huolehditaan ja huolellisesti myös pidetään kirjaa siitä, ketkä ovat niitä erikoistuneita työntekijöitä, erikoislääkäreitä, jotka kykenevät tätä työterveyshuoltoa ylläpitämään. Tässä yhteydessä on syytä huomioida se, että säteilyn haitallisiin terveysvaikutuksiin perehtyminen edellyttää ihan erillistä koulutusta, eli se koulutus ei sisälly työterveyslääkärin perus- tai erikoistumiskoulutukseen vaan siihen tarvitaan omat erikoisosaajansa. Tähän saakka Säteilyturvakeskus on huolehtinut tästä toiminnasta, ja nyt se on todellakin siirtymässä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämän rekisterin valvontaan. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 172/2016 vp sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.