Pöytäkirjan asiakohta
PTK
14
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 28.2.2018 klo 14.00
7
Äitiyslaki
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 27.2.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Sari Tanus Antero Laukkasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 42, tyhjiä 1; poissa 34
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, kansalaisaloitteeseen KAA 3/2016 vp sisältyvät 1.—7. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.5.2019 10.42