Viimeksi julkaistu 5.6.2021 13.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 14/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 28.2.2018 klo 14.00—18.58

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 191/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 1/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2018 pidettävään täysistuntoon.