Pöytäkirjan muu asiakohta
PTK
14
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 7.6.2019 klo 14.00—15.10
4.2
Muut ilmoitukset
Ilmoitus tasavallan presidentille puhemiesten vaaleista 
Sihteeri luki eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten vaaleja koskevan tasavallan presidentille osoitetun kirjelmän. (Pöytäkirjan liite 4.2A) 
Viimeksi julkaistu 14.6.2019 13:48