Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 14/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 24.2.2021 klo 14.01

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 262/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.