Pöytäkirjan asiakohta
PTK
140
2017 vp
Täysistunto
Torstai 14.12.2017 klo 21.15—3.51
5
Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laeiksi  sijoituspalvelulain  muuttamisesta  ja  kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 151/2017 vp sisältyvien 1.-29. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 25.4.2019 13:12