Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 140/2017 vp Täysistunto Torstai 14.12.2017 klo 21.15—3.51

5.  Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laeiksi  sijoituspalvelulain  muuttamisesta  ja  kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 151/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 22/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 151/2017 vp sisältyvien 1.-29. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.