Pöytäkirjan asiakohta
PTK
140
2017 vp
Täysistunto
Torstai 14.12.2017 klo 21.15—3.51
6
Hallituksen esitys  eduskunnalle  avaruuteen  lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen  hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi avaruustoiminnasta ja löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 157/2017 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 25.4.2019 13.12