Viimeksi julkaistu 5.6.2021 15.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 140/2018 vp Täysistunto Perjantai 11.1.2019 klo 13.00—13.32

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 210/2018 vp
LakialoiteLA 105/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 17/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.1.2019 pidettävään täysistuntoon.