Pöytäkirjan asiakohta
PTK
140
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 11.1.2019 klo 13.00—13.32
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 11.1.2019 14:27