Viimeksi julkaistu 14.4.2022 9.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 140/2020 vp Täysistunto Torstai 5.11.2020 klo 16.02—18.34

3.4. Suullinen kysymys mielenterveyspalveluiden  saatavuudesta  ja potilastietojärjestelmien tietoturvasta (Sofia Virta vihr)

Suullinen kysymysSKT 144/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Virta. 

Keskustelu
16.44 
Sofia Virta vihr :

Arvoisa puhemies! Tämä Vastaamon tietomurto on paitsi valtava inhimillinen tragedia myös digitaalinen suuronnettomuus, jonka jäljiltä on nyt kymmeniätuhansia rikoksen uhreja. Monen suomalaisen turvallisuudentunnetta on nyt rikottu, ja olen äärettömän pahoillani jokaisen puolesta, jota tämä järkyttävä rikos on koskettanut.  

Haluan kiittää hallitusta siitä, että se yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa on järjestänyt nopeasti apua uhreille ja heidän läheisilleen. Meidän tulee nyt onnistua varmistamaan, ettei kynnys hakeutua mielenterveyspalveluihin kasva enää yhtään entisestään, ja meidän on saatava tähän maahan sellaiset mielenterveyspalvelut, että kun sitä apua uskaltaa, jaksaa ja rohkaistuu hakemaan, niin sitä myös silloin saa. Siksi me vihreät kannatamme terapiatakuuta. 

Kysynkin ministeri Kiurulta ja ministeri Ohisalolta: mihin toimiin hallitus ryhtyy madaltaakseen mielenterveyspalveluiden saatavuuden kynnystä, sekä miten jatkossa nyt varmistetaan, että arkaluontoisia tietoja sisältävien järjestelmien tietoturvat ovat aidosti riittävällä tasolla estämään tällaiset digitaaliset suuronnettomuudet ja järkyttävät rikokset, joilla horjutetaan myös aina maamme sisäistä turvallisuutta? 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Otetaan vastaus ministeri Kiurulta.  

16.45 
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista  Kiuru 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Varmasti tähän jälkimmäiseen kysymykseen on hyvä jatkaa tuota äskeistä puheenvuoroani, että meillä on nyt tarkoitus todella tämän päivän valtioneuvoston päätöksen johdosta tuoda eduskuntaan käsittelyyn hallituksen esitys, jossa kaikki potilastietojärjestelmät kuuluisivat jatkossa luokkaan A. Niitä koskisi Kela, koordinoiminen, niin sanotusti yhteensopivuus Kelan järjestelmien kanssa eli kova testaus siinä, että ollaan ylipäätään sillä tietoturvan tasolla, millä pitää olla. Ja myöskin sitten vaatimuksenmukaisuustodistus vaadittaisin. Tältä osin tämä loikka tulee olemaan merkittävä ja varmaan vastaa juuri edustajan kysymykseen, ja uskon, että eduskunnassa tätä asiakastietolain muutosta kannatetaan. Tämä siis syntyi nyt hallituksen neuvottelun tuloksena viime viikolla. Tähän varattiin riittävät resurssit, ja tämä loikka tehdään. Tämä on merkittävä muutos. 

Edustaja kysyi myös siitä, millä tavalla mahdollisuus päästä näiden palveluiden piiriin paranee. On sanottava täällä, että me olemme monta kertaa keskustelleet siitä, että perustason toiminnassa valitettavasti sote-maailmassa ei saada matalan kynnyksen keskustelu-apua alkamaan nopeasti, ja siksi hoitotakuu, [Puhemies koputtaa] joka olisi viikossa toteutettavissa, on vastaus siihen, [Puhemies: Aika on nyt täynnä!] että nopeammin on toimittava. 

Kysymyksen käsittely päättyi.