Viimeksi julkaistu 3.3.2022 15.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 140/2021 vp Täysistunto Torstai 25.11.2021 klo 15.59—19.08

14. Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

KansalaisaloiteKAA 9/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 13/2021 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Nyt päätetään eduskunnan lausumista. 

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin 19.11.2021 pidetyssä täysistunnossa.  

Keskustelu jatkuu. Edustaja Myllykoski poissa, edustaja Guzenina poissa, edustaja Aittakumpu poissa. — Edustaja Kankaanniemi, olkaa hyvä.  

Keskustelu
19.03 
Toimi Kankaanniemi ps :

Arvoisa herra puhemies! Kysymyksessä on siis kansalaisaloitteen pohjalta lakialoite avohakkuiden lopettamisesta valtion mailla. On ilo lausua maa‑ ja metsätalousvaliokunnalle lämmin kiitos siitä, että se on tehnyt varsin hyvän, tasapainoisen ja yksimielisen mietinnön tästä aika koskettavasta, hankalastakin asiasta.  

On tärkeää, että valtio hoitaa metsänsä erittäin hyvin, ja uskon, että näin tapahtuu nyt ja tulevaisuudessakin. Siksi menettely, jossa ei lähdetä näille jyrkkien kieltojen tielle, on ihan paikallaan. Metsiä, valtion metsiä niin kuin muutoinkin, on hoidettava hyvin, ja suojelu kuuluu osaltaan siihen hyvään hoitoon mutta myös hakkuut järkevällä tavalla kunkin alueen ominaisuudet huomioon ottaen. Metsien ja luonnon monimuotoisuuden suojelu on tärkeä asia, jossa valtion tulee olla edelläkävijä.  

Näillä sanoilla haluan kiittää tästä mietinnöstä, ja asia on varmaan näin sitten loppuun käsitelty.  

Keskustelu päättyi.  

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 9/2019 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.