Pöytäkirjan asiakohta
PTK
141
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 15.12.2017 klo 10.03—11.49
4
Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon,  verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 26/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 14.12.2017 pidetyssä 3. täysistunnossa. 
Yleiskeskustelussa on Timo Harakka Ozan Yanarin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvät pykäläehdotukset. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Valiokunnan ehdotus "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 76; poissa 7
Eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen. 
Puhemies Maria Lohela
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
5. lakiehdotus 
32 § 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että 32 § saa vastalauseen mukaisen muodon. 
Kari
Uotila
vas
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Harakan ehdotusta. 
Puhemies Maria Lohela
Timo Harakka on Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 77; poissa 5
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
32 a § 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen mukaisen muodon. 
Ozan
Yanar
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Harakan ehdotusta. 
Puhemies Maria Lohela
Timo Harakka on Ozan Yanarin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 79; poissa 4
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
32 b § 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen mukaisen muodon. 
Ville
Vähämäki
ps
Puhemies! Kannatan edustaja Harakan ehdotusta. 
Puhemies Maria Lohela
Timo Harakka on Ville Vähämäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 79; poissa 5
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 97/2017 vp sisältyvien 1.—42. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 26.4.2019 11:54