Viimeksi julkaistu 25.4.2022 11.00

Pöytäkirjan asiakohta PTK 141/2020 vp Täysistunto Perjantai 6.11.2020 klo 13.00—13.41

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien  rahoituksesta  annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 30/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon.