Pöytäkirjan asiakohta
PTK
141
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 6.11.2020 klo 13.00—13.41
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 6.11.2020 16.52