Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.41

Pöytäkirjan asiakohta PTK 141/2020 vp Täysistunto Perjantai 6.11.2020 klo 13.00—13.41

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 147/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 18/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon.