Viimeksi julkaistu 25.4.2022 11.06

Pöytäkirjan asiakohta PTK 141/2020 vp Täysistunto Perjantai 6.11.2020 klo 13.00—13.41

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja  yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 155/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 13/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon.