Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 141/2020 vp Täysistunto Perjantai 6.11.2020 klo 13.00—13.41

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 19/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 25/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon.