Viimeksi julkaistu 25.4.2022 11.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 141/2020 vp Täysistunto Perjantai 6.11.2020 klo 13.00—13.41

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi  ydinenergialain,  turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 28/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon.