Viimeksi julkaistu 25.4.2022 10.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 141/2020 vp Täysistunto Perjantai 6.11.2020 klo 13.00—13.41

2. Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen

KansalaisaloiteKAA 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2020 vp
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 6/2020 vp. 

Keskustelu asiasta päättyi 4.11.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Antero Laukkanen Sari Tanuksen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen ehdotuksen ja Sebastian Tynkkynen Mari Rantasen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen. 

 

Selonteko hyväksyttiin.  

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Äänestykset suoritetaan koneäänestyksenä kolmessa äänestysryhmässä. 

Ensimmäinen äänestys alkaa kello 13.00 ja päättyy kello 13.20. Ensimmäisen äänestyksen viimeinen ryhmä jää saliin äänestämään toisen äänestyksen ensimmäisenä ryhmänä. Toinen äänestys alkaa kello 13.20 ja päättyy kello 13.40. 

Istunnon alussa läsnä olevat edustajat äänestävät ensin. Muita edustajia pyydetään saapumaan täysistuntosaliin takaovesta valtiosalin kautta. Pyydän edustajia poistumaan salista äänestämisen jälkeen täysistuntosalin sivuovista ja välttämään kokoontumista ovien läheisyyteen ja pyörökäytävään. Äänestyksen etenemistä voi seurata myös verkkolähetyksenä. Pyydän myös huomioimaan turvavälit äänestyksen aikana ja käyttämään kasvomaskeja. 

Ensin äänestetään edustaja Tynkkysen ehdotuksesta edustaja Laukkasen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Antero Laukkasen ehdotus ”jaa”, Sebastian Tynkkysen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 34, tyhjiä 7; poissa 49
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä edustaja Laukkasen ehdotuksen.  
2) Mietintö ”jaa”, Antero Laukkasen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 10; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteeseen KAA 1/2019 vp sisältyvän ehdotuksen mietinnön mukaisena. Asian käsittely päättyi.