Viimeksi julkaistu 25.4.2022 11.00

Pöytäkirjan asiakohta PTK 141/2020 vp Täysistunto Perjantai 6.11.2020 klo 13.00—13.41

7. Hallituksen esitys eduskunnalle  laiksi  väylämaksulain  muuttamisesta  ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 10/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2020 pidettävään täysistuntoon.