Viimeksi julkaistu 26.11.2021 15.36

,Pöytäkirjan asiakohta PTK 141/2021 vp Täysistunto Perjantai 26.11.2021 klo 12.59—14.51

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 178/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 14/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 178/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.