Viimeksi julkaistu 26.11.2021 15.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 141/2021 vp Täysistunto Perjantai 26.11.2021 klo 12.59—14.51

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 214/2021 vp
LakialoiteLA 10/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 13/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon.