Viimeksi julkaistu 26.11.2021 15.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 141/2021 vp Täysistunto Perjantai 26.11.2021 klo 12.59—14.51

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 33/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon.