Viimeksi julkaistu 26.11.2021 15.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 141/2021 vp Täysistunto Perjantai 26.11.2021 klo 12.59—14.51

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 204/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 20/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon.