Viimeksi julkaistu 26.11.2021 15.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 141/2021 vp Täysistunto Perjantai 26.11.2021 klo 12.59—14.51

22. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 190/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 25/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon.