Viimeksi julkaistu 26.11.2021 15.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 141/2021 vp Täysistunto Perjantai 26.11.2021 klo 12.59—14.51

24. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 neljänneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 209/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 21/2021 vp
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 24. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että neljännen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: Asian käsittely alkaa tiistaina 30.11.2021 klo 14.00 pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.  

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 29.11.2021 klo 14.00. Asiaan liittyvät äänestykset ovat keskiviikkona 1.12.2021. Siltä osin kuin neljänteen lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.  

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2021 pidettävään täysistuntoon.