Viimeksi julkaistu 28.2.2022 10.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 141/2021 vp Täysistunto Perjantai 26.11.2021 klo 12.59—14.51

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 196/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 25/2021 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Keskustelu, edustaja Autto, olkaa hyvä. 

Keskustelu
13.03 
Heikki Autto kok :

Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys on ollut meillä tuolla liikenne- ja viestintävaliokunnassa mietinnöllä, ja mietintö on yksimielinen. Ja nythän ollaan jo toisessa käsittelyssä tätä hyväksymässä. [Hälinää] Haluan vain... 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Edustaja Autto, pyydän hetken hiljaisuutta. — Pyydän, että salissa rauhoitutaan kuuntelemaan keskustelua ja käymään keskustelua, ei mitään erityistä keskustelua, tämän asian ympärillä vain. — Edustaja Autto, jatkakaa, olkaa hyvä. 

Arvoisa puhemies, kiitos! — Tosiaan tässä toimeenpannaan Suomen lainsäädäntöön direktiiviä eurooppalaiseen kalastusalan työskentelyyn liittyen, ja tässä mietintövaliokunta eli liikenne- ja viestintävaliokunta on ollut yksimielinen. Käytännössä esitys koskee sitä, että kalastusaluksella, mikäli siellä on siis useampia kalastajia kuin yksi, tulee olla miehistöluettelo, joka on toimitettu maihin. Tämä parantaa huomattavasti sitten esimerkiksi haaksirikon sattuessa tai merihätään muuten jouduttaessa pelastusalan toimintaa ja parantaa siten kalastajien työturvallisuutta. 

Halusin vain sen tässä todeta, että myöskin oppositiosta tätä hallituksen esitystä kannatamme ja näemme, että tämä on hyvin valmisteltu ja toimeenpanee tosiaan tämän EU-lainsäädännön tältä osin, joten eduskunta voi hyvillä mielin tämän mietinnön hyväksyä. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 196/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.