Viimeksi julkaistu 25.2.2022 15.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 141/2021 vp Täysistunto Perjantai 26.11.2021 klo 12.59—14.51

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 201/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 31/2021 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Avaan keskustelun. Edustaja Zyskowicz, olkaa hyvä. 

Keskustelu
13.17 
Ben Zyskowicz kok :

Kiitos, herra puhemies! Tässä on kyse työttömyysetuuksien rahoituksesta. Meidän nykyjärjestelmässämme on sellainen huomattava valuvika, että ne suomalaiset, jotka kuuluvat työttömyyskassoihin, maksavat itse tästä ansiosidonnaisesta työttömyysturvastaan 5,5 prosenttia — ja se johtaa satojen eurojen parantumiseen heidän työttömyysturvassaan, kun he eivät enää ole peruspäivärahalla vaan ansiosidonnaisen piirissä — mutta sen sijaan yli 90 prosenttia tästä parannuksesta rahoitetaan kaikkien suomalaisten rahoista työnantajien ja työntekijöiden maksujen kautta ja veronmaksajien maksujen kautta. 

Tänään julkistetussa vaihtoehtobudjetissa kokoomus esittää, että ansiosidonnainen työttömyysturva tulisi ulottaa kaikille työttömille. Tämä olisi ehdottomasti oikeudenmukainen järjestelmä, ja kun kokoomus sitä kesällä esitti, niin kaikki puolueet ilmoittautuivat tämän kannattajiksi. Ihmettelen, miksi tässä asiassa ei päästä eteenpäin. Me painamme päälle, että tällainen oikeudenmukainen korjaus meidän nykyiseen työttömyysturvajärjestelmäämme tehtäisiin. 

Tästä ja muista kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa olevista asioista puhutaan ensi viikolla. Meidän vaihtoehtobudjettiamme on todella odotettu, esimerkiksi edustajat Lindtman ja Viitanen ovat sitä todella kiihkeästi odottaneet. Toivon, että ensi viikolla saamme tästä hyvän keskustelun tässä salissa. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Heinonen, olkaa hyvä. 

13.19 
Timo Heinonen kok :

Arvoisa herra puhemies! Joo, on totta, että sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenjohtaja Lindtman on tätä meidän vaihtoehtobudjettiamme odottanut, ja tänään se on todellakin julkaistu, Kestävän tulevaisuuden vaihtoehto, jossa pystytään siis vähentämään kaksi ja puoli miljardia meidän valtion velkaantumista. 

Edustaja Zyskowicz nosti esille tämän universaalin ansiosidonnaisen työttömyysturvan, ja onhan se totta, että se on erikoinen järjestelmä. Jokainen työntekijä sitä joutuu kustantamaan, mutta ainoastaan osa saa siitä sitten pahimmalla hetkellä eli työttömäksi jouduttuaan korvausta. Meidän mielestämme tämä korvaus kuuluisi kaikille työntekijöille, ja sen takia olemme ehdottaneet tämän ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista. Meillähän on työttömyys kehittynyt varsin hyvin tässä aivan viime aikoina — hallituksen vähäisistä toimista riippumatta — mutta ongelma on edelleen tämä pitkäaikaistyöttömyys, ja siihen me olemme myös halunneet pureutua tässä vaihtoehdossamme, jossa esitämme 108 000 uuden työpaikan synnyttämistä maahan. Meillä on vahvistetut laskelmat valtiovarainministeriöltä ja eduskunnan tietopalvelulta siitä, miten nämä työpaikat syntyisivät. Se tietysti osittain tähän nytkin käsittelyssä olevaan työttömyysetuuksien rahoitukseen loisi helpotusta, kun yhä useampi pääsisi työn syrjään kiinni. Mutta mielenkiinnolla odotan tuota ensi viikon keskustelua. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Totean vain sen verran, että meillä tämä istunto keskeytetään joka tapauksessa kello 13.30 ja meillä on nyt viisi puheenvuoroa tuon listan mukaan, niin että toivon, että ne saataisiin menemään. Muuten joudutaan poistamaan asia 9 listalta, ja sittenhän voi jatkaa iltapäivällä. [Timo Heinonen: Lähdetään pois!] — Edustaja Autto, olkaa hyvä. 

13.21 
Heikki Autto kok :

Arvoisa puhemies! Hyvin lyhyesti totean, että yhdistymisen vapaus on Suomessa tärkeä periaate, perustuslaissa turvattu vapaus meille kaikille. Se tietysti tarkoittaa myös sitä, että voi halutessaan olla yhdistymättä. Toki sitten kun tullaan näihin työttömyysetuuksiin, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että ottaa riskin oman etuutensa osalta, ja tässä mielessä kokoomuksen esittämä universaali ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille on todella tärkeä uudistus.  

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Edustaja Honkonen, olkaa hyvä.  

13.21 
Petri Honkonen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Täytyy tuohon kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin todellakin tutustua. Sivistyminen on aina paikallaan. 

Totean vain ansiosidonnaisesta työttömyysturvajärjestelmästä sen, että pitää paikkansa, että se on syntynyt kovin erilaiseen maailmanaikaan, kun suomalaisen yhteiskunnan työntekijä- ja ansiorakenne oli kovin erilainen. Keskustahan on kannattanut yleisturvamallia jo aikanaan työreformista alkaen, 90-luvun lopusta, mutta pidän tätä kuitenkin sikäli isona uudistuksena, että se olisi parempi hallitusohjelman tasoisena uudistuksena, siinä sovittavana uudistuksena, viedä eteenpäin. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 201/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.