Viimeksi julkaistu 25.2.2022 15.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 141/2021 vp Täysistunto Perjantai 26.11.2021 klo 12.59—14.51

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 200/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 32/2021 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Avaan keskustelun.  

Edustaja Juvonen, olkaa hyvä. — Nyt siis totean, että tässä on tasan 7 minuuttia aikaa. [Arja Juvonen: Puhun nopeasti!] 

Keskustelu
13.22 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Tämän esityksen tarkoituksena on parantaa palveluksessa olevan asevelvollisen tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen ja heidän omaistensa toimeentuloa palveluksen aikana, eli lakiin ollaan lisäämässä tietty suojaosa, jonka alle henkilö voi työskennellä varusmiehenä ja palvelusta suorittaessaan. 

Hallitus oli esittänyt 200 euron suojaosaa, mutta perussuomalaiset esittivät 300:aa euroa, ja oli hienoa, että se oli myös valiokunnan muiden jäsenten tahtotila. Eli 300 euroa tulee olemaan tämä suojaosa, ja se mahdollistaa sitten varusmiesten tienaamisen. 

Pidän tärkeänä sitä, että varusmiesten ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien henkilöiden tilannetta seurataan ja lakia parannetaan siten, että heillä on mahdollisuus sitten saada tarvittaessa muun muassa korvauksia. Tein vuonna 2017 lakialoitteen sotilastapaturma- ja palvelussairauslain muuttamisesta. Lakialoitehan meni läpi, ja vuonna 2019 astui voimaan se, että jos varusmies palvelusta suorittaessaan vammautuu, loukkaantuu tai menehtyy, silloin on luvassa korvauksia hänen läheiselleen kuin myös hänelle itselleen, jos hän vammautuu vakavasti. Juuri tällaisia lakimuutoksia tarvitsemme, että turvaamme nuorten henkilöiden tulevaisuuden. — Kiitos. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Ja edustaja Pelkonen, olkaa hyvä. 

13.24 
Jaana Pelkonen kok :

Arvoisa herra puhemies! Valiokunnan ehdottama suojaosan korotus 300 euroon 200 euron sijaan on erittäin kannatettava, ja kuten mietinnössä todetaan, laki on tullut voimaan vuonna 94 eikä siihen ole sen jälkeen tehty mitään merkittäviä muutoksia. Pidän valiokunnan tavoin erittäin tärkeänä sitä, että selvitetään perusteellisesti sotilasavustuksen toimivuus vastata nykyisin palveluksessa olevien nuorten taloudellisen avun tarpeeseen. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 200/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.