Viimeksi julkaistu 5.6.2021 9.32

Pöytäkirjan asiakohta PTK 142/2017 vp Täysistunto Perjantai 15.12.2017 klo 13.03—13.04

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 100/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 3/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2017 vp
Valiokunnan mietintöSuVM 1/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 15.12.2017 pidettävään täysistuntoon.