Viimeksi julkaistu 5.6.2021 16.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 142/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 16.1.2019 klo 14.00

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta

Hallituksen esitysHE 195/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 14/2018 vp
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Keskustelu asiasta päättyi 15.1.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Ritva Elomaa Sami Savion kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset 1. ja 2. lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 195/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.  

Puhemies Paula Risikko
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 

Mietintö "jaa", Ritva Elomaan 1. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 75; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Ritva Elomaan 2. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 70; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.