Viimeksi julkaistu 3.5.2022 12.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 142/2020 vp Täysistunto Tiistai 10.11.2020 klo 13.59—18.29

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien  rahoituksesta  annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 30/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 156/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.