Viimeksi julkaistu 3.5.2022 12.36

Pöytäkirjan asiakohta PTK 142/2020 vp Täysistunto Tiistai 10.11.2020 klo 13.59—18.29

17. Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi  ydinenergialain,  turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 28/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 8/2020 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.