Pöytäkirjan asiakohta
PTK
142
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 10.11.2020 klo 13.59—18.29
25
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 10.11.2020 20.01